Pestis Imperium ongediertebestrijding

Integrated Pest Management

×
Integrated Pest Management

Consequenties van bestrijden

Integrated Pest Management

In het verleden was plaagdierbestrijding vrij simpel. Wanneer er overlast was, kwam er een bestrijder met een ‘pot’ gif (rodenticiden) waardoor de dieren die overlast gaven doodgingen. Er werd op dat moment nog niet nagedacht over de consequenties die dit gif met zich mee bracht voor de natuur eromheen.

Tegenwoordig weten we dat elke actie een consequentie met zich meebrengt. In het geval van bestrijding, willen we niet dat gewassen giftig worden en voor voedselvergiftiging zorgen. Ook willen we niet dat het gif in het grondwater terecht komt of onnodig andere dieren aantast. En zo zijn er talloze redenen om voorzichtig om te gaan met het gebruik van gif.

Integrated Pest Management (IPM) zet in op duurzaam plaagdierbeheer. Kortweg; de natuur in balans. Dieren zijn onderdeel van de natuur en hebben ieder hun eigen functie. Maar raakt de natuur uit balans door bijvoorbeeld overpopulatie, dan is het noodzakelijk om in te grijpen. IPM is een methode om op een duurzame manier, met respect voor de natuur en eventuele economische belangen (bv. gewassen mogen niet volledig verwoest worden), plaagdieren te beheren. In een enkel geval kan er alsnog gif worden ingezet maar meestal is dat niet nodig.

Neem contact op

Duurzaam plaagdierbeheer

Voorkomen is beter dan genezen

Duurzaam plaagdierbeheer

Duurzaam plaagdierbeheer, klinkt goed, maar hoe doe je dat dan? De insteek van IPM begint bij het begin; voorkomen is beter dan genezen. Want voorkom je een situatie die uit balans is, dan hoeven er geen repressieve maatregelen genomen te worden. Ook hoeft er (bijna) geen gif gebruikt te worden.

Worden wij ingeschakeld wanneer er al wel overlast is? Dan wordt er een plan opgesteld om naar een beheersbare situatie te gaan waarna er enkel nog beheer hoeft te worden uitgevoerd. Uiteraard gaat het terugbrengen naar de gewenste situatie altijd met respect voor de natuur en in samenspraak met de opdrachtgever.

Nadat de gewenste situatie is bereikt, zullen we over gaan naar beheer. Dit houdt in dat we met een afgesproken frequentie langs komen om controles uit te voeren. Tijdens deze controles gaan we op zoek naar sporen die aangeven of de situatie nog in balans is of dat hij uit balans dreigt te raken.

Contact opnemen

Nieuwe wetgeving

Certificering vanaf 2023 voor knaagdieren

Nieuwe wetgeving

Vanaf 1 januari 2023 wijzigt het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) aangaande het gebruik van rodenticiden. Voorheen was dit al het geval voor ratten in de buitenlucht maar dit wordt uitgebreid naar ratten én muizen, zowel binnen als buiten gebouw. Pestis imperium conformeert zich aan de nieuwe wetgeving. Wij zijn IPM-K gecertificeerd en worden hier jaarlijks op geaudit.

Neem contact op

Stappenplan IPM-K

Stappenplan

Stappenplan IPM-K

Komen wij bij u op locatie voor ratten en/of muizen? Dan worden de volgende stappen doorlopen:

  • Introductiegesprek waarbij de samenwerking, het doel en de drempelwaarde worden besproken.
  • Er wordt een dossier aangelegd in ons digitale systeem. U ontvangt hiertoe toegang zodat u altijd in uw dossier kunt kijken.
  • Er wordt gestart met de uitvoer van een plaagdierrisico-inventarisatie (PRI). Hiermee worden alle risico’s op bouwkundig, hygiënisch en organisatorisch gebied in kaart gebracht.
  • Naar aanleiding van de PRI wordt een strategie vastgesteld.
  • Hierna wordt er een Plan van Aanpak opgemaakt. Hierin worden alle benodigde acties uitgewerkt.
  • Dan kunnen alle acties worden uitgevoerd. Iedere partij gaat aan de slag met zijn of haar acties.
  • Jaarlijks volgt er een evaluatie van het Plan van Aanpak om te zien of de juiste strategie nog van toepassing is en hoe het staat met alle acties.

Houdt dit in dat er maar 1x per jaar actie nodig is? Nee, dat niet. Door het jaar heen kan de strategie aangepast worden doordat overlast toe- of afneemt. Ook kunnen er wijzigingen in de omgeving zijn die invloed hebben op de situatie. Hier wordt tijdens de bezoeken naar gekeken en indien nodig wordt met u besproken welke aanpassingen nodig zijn.

Contact opnemen

Wat zeggen onze klanten

Klantervaringen

Review

Pestis imperium heeft zeer deskundig advies gegeven en vervolgens alles in overleg uitgevoerd. Er wordt meegedacht en goed gecommuniceerd.

– R. Jansen – Ondernemer

Review

Onze opdrachtgevers ervaren de inspectierondes als prettig, werknemers zijn benaderbaar, prettig in de omgang en accuraat met afspraken.

– DuurzaamNL – Projectleider

Review

Super snel geholpen door Pestis imperium, ben zo blij dat hij meteen kon komen toen ik belde. Vakwerk afgeleverd. Nam de tijd en alles goed uitgelegd. Top service.

– Angelique Matser – Particulier

Review

Keurig vakkundig bedrijf wat zijn afspraken netjes nakomt, de volgende keer ga ik zeker weer gebruik maken van dit bedrijf. Ik ben snel en netjes geholpen.

– B&B Veluwezoom Bosranda

Spoedgeval? Neem contact met ons.

085 – 066 70 71